ÜST DÜZEY YÖNETİCİ NE DEMEKTİR ?

Üst Düzey Yönetici (ÜDY): Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek ve/veya bunların tamamını fiilen sevk ve idare ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel koordinatör, genel sekreter ve benzeri konumdaki veya bu unvanlarla istihdam edilen kişilerdir.

ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi

1) ÜDY1 uluslararası yolcu taşımacılığı
2) ÜDY2 yurtiçi yolcu taşımacılığı
3) ÜDY3 uluslararası eşya-kargo taşımacılığı
4) ÜDY4 yurtiçi eşya-kargo taşımacılı

ÜDY BELGESİNİ KİMLER ALIR?

AŞAĞIDAKİ YETKİ BELGELERİNDEN BİRİNE SAHİP OLAN FİRMALAR ÜST DÜZEY YÖNETİCİ BELGESİ OLAN PERSONEL İSTİHDAM ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.

A1 (Ticari amaçla Otomobil ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişiler),
A2 (Ticari amaçla Otomobil ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişiler),
A3 (Ticari amaçla Oto kiralama işletmeciliği yapan gerçek ve tüzel kişiler),
B2 ( a-Belirli bir zaman tarifesine uymaksızın yolcu durumuna göre arızi sefer düzenleyerek taşıma yapanlar,
b-Önceden gruplandırılmış yolcuları bir hareket noktasından alıp aynı hareket noktasına götürmek veya getirmek suretiyle mekik sefer düzenleyerek taşıma yapanlar,
c- 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu ile Seyahat Acenteleri Yönetmeliği hükümlerine göre kurulmuş Seyahat Acenteliği Belgesine sahip olanlar),
C3 (Ticari amaçla Ev ve büro eşyası taşıması yapan gerçek ve tüzel kişiler),
D2 ( a- Belirli bir zaman tarifesine uymaksızın yolcu durumuna göre arızi sefer düzenleyerek taşıma yapanlar,
b- Önceden gruplandırılmış yolcuları bir hareket noktasından alıp aynı hareket noktasına götürmek veya getirmek suretiyle mekik sefer düzenleyerek taşıma yapanlar,
c- 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu ile Seyahat Acenteleri Yönetmeliği hükümlerine göre kurulmuş Seyahat Acenteliği Belgesine sahip olanlar),
F1 (Ticari amaçla Yurtiçi yolcu taşımacılığı konusunda acentelik yapan gerçek ve tüzel kişiler),
F2 (Ticari amaçla Uluslararası yolcu taşımacılığı konusunda acentelik yapan gerçek ve tüzel kişiler),
G1 (Ticari amaçla Yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda acentelik yapan gerçek ve tüzel kişiler),
G2 (Ticari amaçla Uluslararası eşya taşımacılığı konusunda acentelik yapan gerçek ve tüzel kişiler),
G3 (Ticari amaçla Yurtiçi kargo taşımacılığı konusunda acentelik yapan gerçek ve tüzel kişiler),
G4 (Ticari amaçla Uluslararası kargo taşımacılığı konusunda acentelik yapan gerçek ve tüzel kişiler),
H2(Ticari amaçla Uluslararası eşya taşımacılığı konusunda komisyonculuk yapan gerçek ve tüzel kişiler),
H1(Ticari amaçla Yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda komisyonculuk yapan gerçek ve tüzel kişiler),
K1 (Belirli bir zaman tarifesine göre ve/veya belirli bir zaman tarifesine uymaksızın eşya taşımacılığı yapanlar),
K3 (Ticari amaçla Ev ve büro eşyası taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişiler),
M1 (Ticari amaçla İl sınırları içerisinde kargo işletmeciliği yapan gerçek ve tüzel kişiler),
N1 (Ticari amaçla İl sınırları içinde nakliyat ambarı işletmeciliği yapan gerçek ve tüzel kişiler),
P1 (İl sınırları içinde dağıtım yapan gerçek ve tüzel kişiler),
T2 (Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında kalan yerleşim birimlerindeki yolcu terminali işletmeciliği yapanlar) ve
T3 (Eşya terminali işletmeciliği yapanlar)